Klottersanering Fasadtvätt

 

 

 

webbutik-vatten

 

Begagnade filter

 

 

 

 

Vattenrening för fasadtvätt och klottersanering

 

silex21

 

Vi saluför ett brett sortiment för vattenrening vid fasadtvätt och klottersanering.

Vi har även utrustning för framställning av avjoniserat vatten.

 

Vattenrening

Tungmetallerna i tvättvattnet, är bundna i partikel- och jonform och för att rena vattnet från dessa tungmetaller, har vi ett brett sortiment av vattenfilter.

Efter utförd rening, kan vattnet släppas ut till avlopp.

 

Fördelar med vårt system

  • Tungmetaller behandlas med selektiv jonbytarmassa och därmed behöver man inte hantera några fällningskemikalier
  • Påstryckfiltren producerar inte något backspolningsvatten, vilket är kostsamt att skicka iväg för destruktion

 

Kontakta oss gärna, om du har några frågor>>

 

Vår affärsidé är att bygga miljögodkända vattenreningssystem, efter kundens behov och önskemål.

 

Vattenrening för fasadtvätt

· Stativmonterade filtersystem

· Separata vattenfilter

· Isolerad container med vattenreningssystem

 

 

Vårt företag har sedan 1987 sålt vattenreningsutrustning till industin.

 

På hemsidan www.vattensystem.se finns information om hela vårt sortiment för industriell vattenrening.

 

Vår leverantör av vattenfilter, är verksam i 30 länder och tillverkningen startade redan 1936.

 

Vid utvecklingen av den mobila anläggningen, har vi utgått ifrån vår samlade erfarenhet från andra branscher med likvärdiga vatten. Vattenrening med selektiv jonbytarmassa (tungmetaller) och aktivt kol, används bla inom processindustrin, ytbehandlingsindustrin, lackeringsindustin, fordonstvätt och marksanering.