Klottersanering Fasadtvätt

 

webbutik-vatten

 

Begagnade filter

 

Stativmonterade filtersystem

Vi bygger stativmonterade filtermoduler efter kundens önskemål och behov. En filtermodul kan t ex bestå av påstryckfilter, tryckfilter med selektiv jonbytarmassa, flödesmätare och pump.

Vid leveransen är anläggningen färdigmonterad och kan omgående tas i drift.

 

Pastryckfilter-stativ

 

Stativmonterade anläggningar kan t ex placeras i container eller pumphus.

 

Kontakta oss gärna, om du har några frågor>>

 

 

För att underlätta projektering av vattenreningsprojekt, hyr vi även ut kompletta testanläggningar. Läs mer>>

 

Stativmonterade filtersystem för spolplatta med trekammarbrunn

I de fall där man använder en permanent spolplatta i kombination med en trekammarbrunn, kan vårt stativmonterade filtersystem användas. Anläggningen fungerar som ett sista polerande steg och behandlar det vatten som har passerat trekammarbrunnen, men som ändå innehåller tungmetaller i jonform.

 

Vi har ett brett sortiment av filterpåsar för olika typer av filtrering. Speciella filterpåsar kan även fyllas med lös selektiv jonbytarmassa för tungmetaller, eller aktivt kol för färgrester och lösningsmedel.

 

Filtreringsprincip

Nedan visas en principskiss, som beskriver hur

tvättvattnet behandlas efter trekammarbrunnen.

 

1. Vattnet rinner från spolplattan ner i trekammarbrunnen. 

 

2. Därefter bräddar vattnet över från trekammarbrunnen till en mellanlagringstank.

 

3. En nivåvippa styr pumpen, som pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken. Vattnet behandlas därmed flera gånger.

 

4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en ventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp.

 

Aktiva kolfilter

I vårt sortiment finns även galvaniserade tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. Se bild nedan.

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

 

Spolplatta-vattenrening-2

 

 

 

 

 

 

 

ef-fns2              

 

 

   galvaniserat-filter